AKADEMIA AKREDYTOWANY COACH

KATOWICE od 19 listopada 2016

Wypłyń na szerokie wody

 

DLA KOGO TO SZKOLENIE

coach ICF ACSTH

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich którzy pragną zostać akredytowanym coachem w ramach organizacji (wewnętrzny coach) lub niezależnie działającym coachem prowadzącym własną praktykę coachingową lub osób zainteresowanych
własnym rozwojem i zmianą która przynosi realne korzyści każdego dnia.

Program AKADEMII dla AKREDYTOWANYCH COACHOW jest aprobowany w ICF GLOBAL i przygotuje do zdania egzaminu na poziomie ACC ICF

 • menedżerowie 
 • przedsiębiorcy
 • psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, socjolodzy,
 • osoby pracujące w firmach doradczych, szkoleniowych
 • trenerzy
 • pracownicy urzędów 
 • pracownicy działów personalnych
 • osoby zainteresowane samorozwojem

Szkolenie to przygotowuje do nowego zawodu - COACHA i umożliwia przystąpienie do procesu akredytacji i zdania egzaminu w International Coach Federation.

Co nas wyróżnia od innych szkół coachingu

 • aprobowany program w ICF Global,
 • doświadczeni coachowie ICF i certyfikowani trenerzy
 • wzbogacony program szkoleń o testy i e-learning
 • TEST Stylów Myślenia i Działania FRIS dla każdego - dowiesz sie jak działasz i myślisz
 • platforma e-learningowa dotyczące zakładania biznesu coachingowego, Twoje pierwsze kroki

Program Akademii Akredytowany Coach

Nauka w naszej szkole oparta jest o aprobowany programie„The Cornerstone Coaching - Filary Coachingu”

Program "The Cornerstone Coaching – Filary Coachingu" opiera się na czterech filarach:

 • Kodeks Etyczny ICF
 • Budowanie relacji opartych na zaufaniu
 • Przeprowadzenie przez zmianę
 • Budowanie poczucia własnej wartości i wzmacnianie samoświadomości

I warsztat - Szkolenie Podstawy Coachingu 16 h (21h dydaktycznych) – 2 dni
II warsztat – „Coaching możliwości rozwoju” – 20h (27h dydaktycznych) – 3 dni
III warsztat – „Sztuka coachingu w biznesie” – 16h (21h dydaktycznych) – 2 dni
IV warsztat – „Świadomy Caoch” – 24h (32h dydaktyczne) – 3 dni
Mentoring Grupowy – 7h (9h dydaktycznych)
Mentoring Indywidualny 3h (4h dydaktyczne)
Ostatnim etapem szkolenia w ramach Akademii jest szkoleniem online
„Wystartuj jako coach” (9h-13 h)

 • jako jedyna szkoła na Śląsku zapewniamy klientów do wypracowania wymaganych 100 h praktyki coachingowej

Co zyskujesz uczestnicząc w AKADEMII AKREDYTOWANY COACH:

szkolenie KATOWICE coaching

 • program szkolenia przygotuję Cię do zdania międzynarodowego egzaminu akredytacyjnego na poziomie ACC ICF
 • przerobienie pytań i zaznajomienie się z treścią obowiązkowego egzaminu z teorii zdawanego online przed właściwym egzaminem ACC ICF
 • certyfikat potwierdzający ukończenie wymaganej ilości godzin szkolenia oraz mentoringu wymagane do akredytacji ICF
 • całość szkolenia prowadzona przez akredytowanych coachów ICF
 • oferujemy pomoc w poszukiwaniu klientów na sesje coachingowe do wypracowania wymaganej liczby 100 h pracy z klientem (tylko u nas)
 • podczas szkolenia zapewniamy wszelkie materiały szkoleniowe 
 • pomagamy w przygotowaniu obowiązującej dokumentacji i nagrania egzaminu w celu poprawnego złożenia go w ICF Global

W programie szkolenia zapewniamy test FRIS - style myślenia i działania

Test FRIS możesz wykorzystać w takich obszarach:

Obszary zastosowań testu FRIS:
● dla coachów: wsparcie Klienta w procesie zmian, odkrywanie zasobów Klienta, pogłębienie relacji z
Klientem, dla coachingu zespołowego,
● dla trenerów i firm szkoleniowych: unikalne programy szkoleniowe: z komunikacji, zarządzania,
budowania zespołów, treningi interpersonalne,
● dla specjalistów HR i doradców zawodowych: selekcja i rekrutacja, planowanie ścieżki rozwoju,
rozwiązywanie konfliktów, doradztwo,
● dla liderów i menadżerów: wsparcie w zarządzaniu, budowanie zespołów, poprawa komunikacji,
delegowanie i motywowanie.

FRIS szkolenie na coacha

W swoim zespole mamy najlepszych specjalistów :

coach ANNA_CYWInSKA

Anna Cywińska coach MCC ICF 

W latach 2012-2014 była Prezesem ICF Polska. Jest coachem na poziomie MCC ICF. Obecnie jest właścicielem firmy szkoleniowo-coachingowej Leader Business Institute od 1994 roku. Unikalność procesu coachingu polega na połączeniu pragmatycznego podejścia (Superior-Sustainable-Performance). Wykorzystuje w pracy z klientami filozofię S.Covey w podnoszeniu indywidualnej
i zespołowej efektywności. Prowadzi autorską, aprobowaną przez ICF szkołę coachingu ACSTH „Filary Coachingu – Cornerstone Coaching”. Dzięki swojemu przygotowaniu pedagogicznemu skutecznie wykorzystuje innowacyjne narzędzia coachingowe w obszarze biznesu i edukacji. Wykształcenie - magisterskie studia AWF w Poznaniu na Wydziale TiR, Business College w Vancouver, Kanada, studia podyplomowe MBA w Warszawie. Od 2007 akredytowany coach w ICF obecnie na poziomie PCC. Sesje coachingowe indywidualne i grupowe oraz szkolenia w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Od 2014 aprobowany przez ICF program coachingowy ACSTH „The Cornerstone Coaching - Filary Coachingu”.

coach MILOSZ

Miłosz Omastka – coach ACC ICF

Dyplomowany trener biznesu, coach ACC ICF, członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów MATRIK, Certyfikowany Trener FRIS, wykładowca akademicki, menadżer z 17-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Audytor etyczny na rzecz Programu Przedsiębiorstwo Fair Play, przeprowadził ponad 500 audytów etycznych w polskich przedsiębiorstwach. Prelegent lub moderator kilkudziesięciu konferencji i seminariów poświęconych tematyce społecznej i gospodarczej. Jako trener szkoli z zakresu CSR oraz kompetencji miękkich : coaching, komunikacja perswazyjna, wystąpienia publiczne, autoprezentacja. Autor szeregu publikacji poświęconych zagadnieniom Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

 

coach Malgosia

Małgorzata Żukowska - coach ACC ICF

Twórczyni PROSPERUJ JAKO COACH!, pomaga coachom, trenerom i konsultantom zbudować doskonale prosperujące i trwałe biznesy, dzięki którym mogą pomóc innym ludziom, ulepszyć świat i zapewnić sobie szczęśliwe życie. Mogą pomagać i prosperować. Małgorzata prosperuje jako coach od 2003 r. najpierw w USA, potem w Polsce. Skończyła studia psychologiczne na Loyola University of Chicago, a później szkołę coachingu International Coach Academy. Po zdobyciu akredytacji ICF na poziomie ACC, rozpoczęła działalność jako life coach. W USA zbudowała doskonale prosperującą praktykę coachingową, oferującą programy indywidualne, grupowe, warsztaty i teleseminaria. W 2009 r., reemigrowała z rodziną do Polski. Na nowym gruncie rozwinęła firmę o podobnym profilu. Po roku cieszyła się pełną praktyką. W odpowiedzi na istniejącą w Polsce potrzebę wsparcia coachów w rozwijaniu biznesu stworzyła PROSPERUJ JAKO COACH! skierowane do coachów i konsultantów gotowych na odniesienie sukcesu finansowego w swoich zawodach. Pomogła już wielu coachom zbudować doskonale prosperujące i trwałe biznesy, dzięki którym zmieniają świat na lepsze i spełniają swoje powołanie.

Firmy współpracujące:

coaching szkolenia LBI

coaching szkolenia FRIS

 

Szkolenia KATOWICE
III edycja AKADEMIA AKREDYTOWANY COACH :

 

19-20 listopad 2016 - Podstawy coachingu + test FRIS 16 h
2-3-4 grudnia 2016 - Coaching możliwości rozwoju 20 h
13-14-15 styczeń 2017 - Sztuka coachingu w biznesie 20 h
3-4-5 luty 2017 - Świadomy COACH 20 h
5 marzec 2017 - Grupowa sesja mentorska 7 h
marzec - kwiecień  - Indywidualne sesje mentorskie 3 sesje dla każdej z osób
szkolenie online „Wystartuj jako coach” (10 h)

 
 

Dodatkowa promocja!!

Jeśli postanowisz zostać Certyfikowanym Trenerem FRIS.

Rabat 30 % od ceny wyjściowej na szkolenie certyfikacyjne FRIS
dla Absolwentów naszej Akademii.

 


Jako jedyna szkoła na Śląsku w ramach programu szkoły oferujemy

szkolenie jak założyć praktykę coachingową i pozyskać klientów na coaching!

 
 

Inwestycja w szkolenie:

od 1 października do 14 października 2016 - 5800 zł netto + VAT

od 15 października do 31 października 2016 - 6 000 zł netto + VAT

od 1 listopada 2016 - 6 500 zł netto + VAT

Oplata rezerwacyjna to 30 % podanej kwoty brutto.

________________

6 500 zł netto + 23 % VAT-cena dla jednej osoby5 500 zł netto + 23 % VAT - cena dla dwóch osób zgłaszających się razem

 

Opinie o naszych szkoleniach i trenerach

 

 

1. Copowiedziałbyś/abyś o szkoleniu w Coaching House osobie która nie brała w nim udziału?

Szkolenie w najwyższym stopniu spełniło moje oczekiwania. Stanowiło odpowiedź na moje potrzeby
rozwojowe w zakresie pogłębiania umiejętności coachingowych. Techniki prezentowane i trenowane
podczas zajęć stosuję podczas prowadzonych sesji z Klienami i dumą obserwuję, że dzięki nim
skuteczność prowadzonych sesji jest jeszcze lepsza. Jako coach ACC ICF jestem przekonana, że

także dzięki udziałowi w szkoleniu jestem jeszcze lepszym coachem:)

2. Z jakich elementów prowadzonego szkolenia w Coaching House jest Pan/i szczególnie zadowolony/-a?
Proszę wymienić możliwie dużo odpowiedzi, nie mniej niż 3 elementy.


1.Fachowa i doświadczona kadra dydaktyczna
2. Praktyczny charakter - głównie warsztat, sporo refleksji
3. Wymiana doświadczeń i ciekawe casy prowadzącej

 

 

3. Co powiedziałbyś/-abyś o prowadzącym trenerze?

Ania Cywińska jest wspaniałym człowiekiem, który zarówno poprzez prezentowaną postawę
i posiadany warsztat jest Coachem przez duże C.
Sposób prowadzenia zajęć pozwala uczestnikowi "przeżyć"
zmianę własnego samopoznania.
Ania jest uważna, cierpliwa, życzliwa i tolerancyjna.

Energia jaką wnosi jako trener jest wspaniałym zasobem, który otwiera uczestnika, zaciekawia tematem i

zakresm oraz zapewnia wsparcie, z którego z przyjemnością korzystałam:-)


Podpisano : Izabela Śmieja Coach ACC ICF
 
 

1. Copowiedziałbyś/abyś o szkoleniu w Coaching House osobie która nie brała w nim udziału?

Warto brać udział w szkoleniu przygotowanym w profesjonalny sposób. 

2. Z jakich elementów prowadzonego szkolenia w Coaching House jest Pan/i szczególnie zadowolony/-a?
Proszę wymienić możliwie dużo odpowiedzi, nie mniej niż 3 elementy.


1. Właściwy dóbr osoby prowadzącej.
2. Dobra organizacja logistyczna szkolenia.
3. Bardzo dobry kontakt z organizatorem.

 

 

3. Co powiedziałbyś/-abyś o prowadzącym trenerze?

Trener z bardzo dużym doświadczeniem, umiejący indywidualnie traktować poszczególnych uczestników odpowiednio do ich poziomu wiedzy i umiejętności. 

 
 

Podpisano : Piotr Pluta Coach ACC ICF
 

Małgorzata Nowicka

„Jeśli możesz o czymś marzyć, możesz tego dokonać” - Walt Disney

Jestem coachem w trakcie certyfikacji ACC ICF – International Coach Federation (hiperłącze do http://www.icf.org.pl/)  oraz w trakcie rozwoju zgodnego z Zen Coachingiem (hiperłącze http://www.zencoachingpolska.pl/).

Moim celem jest wspieranie Ciebie w  rozwoju, wyznaczaniu i osiąganiu celów.

Rozwój Twój postrzegam jako podróż. Jak w każdej podróży i we współpracy  ze mną wyznaczysz cel, obierzesz drogę, której chcesz doświadczyć i odkryjesz siebie na nowo.

W tej podróży nie tylko cel jest najważniejszy, ale również  sama podróż, która jest Drogą do Twojego wnętrza, rozbiciem warstw przekonań, schematów, myśli, poznaniem Twoich mocnych stron oraz wartości, którymi się kierujesz. Odkryciem pragnień Twojego serca, tak aby dotrzeć do esencji  prawdziwego Ciebie, abyś mógł żyć w pełni, odkrywając i tworząc swoje życie i siebie w nim.

Czytaj więcej

 

Zobacz Fotorelacje ze szkolenia AKADEMII AKREDYTOWANY COACH

start

ZD AAC 4

START 2 ZD AAC 7

ZD AAC 3

ZD AAC 8

ZD AAC 2

ZD AAC 5

zd AAC 1

Sprawdź gdzie nas znajdziesz w Katowicach

Chciałbyś być na bieżąco z nowymi terminami szkoleń ?

Dowiedzieć się kiedy mamy dla Ciebie promocje cenową?

Zapisz się na COACHINGletter!

Otrzymasz linka potwierdzającego zapis na Twojego e-maila !

Dziękujemy za zapis do newslettera!